Info

Parking


De parking is voorzien in een weide op 50 meter van de Vlessenhoeve .

Deze is te bereiken via de Oude Baan. Onze seingevers zullen jullie daar verder begeleiden.

De tocht


De tocht is een 4 km en loopt over verharde en onverharde wegen en paadjes en over Gestelse velden. Stevige schoenen of laarzen zijn aanbevolen. Halverwege is een tussenstop voorzien waar je een drankje kan nuttigen en kan afkoelen of een beetje opwarmen indien nodig.